top of page

30 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yaratıcı Özgüven Festivali kapsamında paylaştığım hikaye dahil olmak üzere kişisel verilerimin KVKK uyarınca Öğretmen Ağı Aydınlatma Metni’nde* belirtilen amaçlarla işlenmesine, barındırılmasına ve yayımlanmasına onay veriyorum.  Öğretmen Ağı Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi ve KVKK m. 11 uyarınca ilgili hak ve yükümlülüklerimi bildiğimi beyan ederim.

bottom of page